Denetim ve Raporlama

​VERGİ DENETİMİ

*İlgili mevzuat kapsamında işlemlerin uygunluğunun denetlemesi


FİNANSAL DENETİM

*İşletmelerin nakit ve fon giriş, çıkış ve işletme içinde uygun kullanıldığının denetlenmesi

UYGUNLUK DENETİMİ

*İşletme politikalarının oluşturulması
*İşlemlerin İşletme politikalarına uygunluğunun denetlenmesi
*İç Kontrol sisteminin oluşturulması


RAPORLAMA

*Genel kabul görmüş raporların hazırlanması
*İşletmeye uygun özel raporların hazırlanması
*DASHBOARD hareketli raporların ve grafiklerin hazırlanması
*Grafik ve diğer görseller ile sorunlu alanların görünür hale getirilmesi
*A4 raporlama ile özet raporların hazırlanması
*Detay raporlar ile özet raporların desteklenmesi