Denetim ve Raporlama

​VERGİ DENETİMİ *İlgili mevzuat kapsamında işlemlerin uygunluğunun denetlemesi FİNANSAL DENETİM *İşletmelerin nakit ve fon giriş, çıkış ve işletme içinde uygun kullanıldığının denetlenmesi UYGUNLUK DENETİMİ *İşletme politikalarının oluşturulması *İşlemlerin İşletme politikalarına uygunluğunun denetlenmesi *İç Kontrol sisteminin oluşturulmas…

Devamını Oku

İnsan Kaynakları

PERSONEL İŞE ALIM *İş Başvuru formlarının hazırlanıp, işe uygun personel seçimi *İş başvurusu yapan personel ile birebir görüşme yapılarak üst yönetime rapor sunulması BORDROLAMA *Şirket içi uygun bordrolama sistemi oluşturulması; *Kıdem Tazminatı yükünün hesaplanması; PERSONEL GÖREV TANIM KARTI OLUŞTURMA *Çalışanların görev tanımlarının olu…

Devamını Oku

Finansal Hizmetler

Finans, ihtiyaçları temin etme imkânı ve mevcudu çoğaltma çabasıdır. Bunun için çoğu zaman nakit gerekmez. Finans yönetimi sadece nakit yönetimi değildir. MEVCUT DURUMUN TESPİTİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ *Mevcut mali durumun kabul görmüş standartlara uygunluğunun tespiti *SWOT analizi ile işletmenin etkinliğinin ölçülmesi *BENC-MARKING yöntemi i…

Devamını Oku

Üretim Süreçleri ve Maliyet Muhasebesi

MALİYET MUHASEBESİ VE OPTİMUM FİYAT TESPİTİ *Üretim Sürecinin tanımlanması *Ürün reçetelerinin hazırlanması ve üretim sürelerinin hesaplanması; *Firelerin ve kayıp zamanın hesaplanması *Diğer giderlerden üretime verilecek payın hesaplanması *Maliyet fiyatının belirlenmesi *Pazar fiyat araştırması *Optimum kârlılığın öngörülmesi *En doğru fi…

Devamını Oku

Yönetim Danışmanlığı

Şirket içi yönetim mekanizmalarının çalıştırılması, etkin kullanımı ve sonuca yönelik yönet imsel beceriler geliştirilmesi noktasında sizlere gereken desteği sağlıyoruz. ORGANIZASYON VE SÜRECLERIN TANIMI *iş akış süreçlerinin tanımlanması; *Eksik/Fazla süreçlerin tespiti; *Örgüte uygun organizasyon şemalarının oluşturulması *Departman ve a…

Devamını Oku

Unutmayınız

  GENEL OLARAK İşyerinizde asmak zorunluluğu olmadığı halde Güncel Vergi Levhanızı bulundurmanız, istenildiğinde ibraz etmeniz gerektiğini, Satış yapılan her gün yazarkasadan günlük z raporu ve ayın son günü ise aylık z raporu almayı, Pos Cihazınızdan gün sonu raporu almayı, İşyeri Kira Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun, b…

Devamını Oku

Muhasebe Hizmetleri

3568 Sayılı Kanun ve Diğer Yasalar ve Mevzuat Uyarınca MUHASEBE ve MALİ DANIŞMANLIK Hizmetleri Verilmektedir. Mesleğin konusu Madde 2 - A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu: Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, b…

Devamını Oku

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi