İnsan Kaynakları

PERSONEL İŞE ALIM
*İş Başvuru formlarının hazırlanıp, işe uygun personel seçimi
*İş başvurusu yapan personel ile birebir görüşme yapılarak üst yönetime rapor sunulması
BORDROLAMA
*Şirket içi uygun bordrolama sistemi oluşturulması;
*Kıdem Tazminatı yükünün hesaplanması;
PERSONEL GÖREV TANIM KARTI OLUŞTURMA
*Çalışanların görev tanımlarının oluşturulması
*Ast ve üst ilişkilerinin tanımlanması
*Kullanılacak materyallerin tanımlanması
*Takip ve kontrol kartlarının hazırlanması
PERSONEL DOSYASI OLUŞTURMA
*Personel özlük dosyaların oluşturulması
*Personel bilgilerinin etkin ve kullanılabilir bir alt yapıya kavuşturulması
EĞİTİM
*Lider yetiştiren lider eğitimi
*Motivasyon
*Ergonomi
*Takım Çalışması
*Zaman Yönetimi
*Kişisel Gelişim
*Stres Yönetimi
*Ve ihtiyaç duyulan diğer konularda uzman eğitim desteği
PERSONEL ANKETLERI
*Konuya özel yazılı ve sözlü anket formlarının hazırlanması
*Personel ile birebir ve/veya toplu görüşmeler yapılması
*Anket sonuçlarının değerlendirilerek motivasyon ve performans artırıcı tedbirlerin alınması
ÖNERİ VE ÖDÜL SİSTEMLERİ
*Öneri sisteminin oluşturulması
*Uygun prim, ikramiye vs. ile adil bir ödül sisteminin kurulması
PERFORMANS YÖNETIMİ VE ÜCRETLENDİRME
*Uygun bir ücret politikasının belirlenmesi
*Performans ölçümlemelerinin yapılması
*Hak edene hak ettiği ücreti ödeme" konusunda personel takibi
NORM KADRO PLANLAMA
*İşletmenin optimum çalışan sayısının hesaplanarak görev tanımına uygun norm kadroların oluşturulması