Üretim Süreçleri ve Maliyet Muhasebesi

MALİYET MUHASEBESİ VE OPTİMUM FİYAT TESPİTİ
*Üretim Sürecinin tanımlanması
*Ürün reçetelerinin hazırlanması ve üretim sürelerinin hesaplanması;
*Firelerin ve kayıp zamanın hesaplanması
*Diğer giderlerden üretime verilecek payın hesaplanması
*Maliyet fiyatının belirlenmesi
*Pazar fiyat araştırması
*Optimum kârlılığın öngörülmesi
*En doğru fiyatın belirlenmesi
KAPASİTE HESAPLAMA
*işletmede kullanılan makine ve operasyon kapasitesinin ayrı ayrı hesaplanması
*Firelerin ve boşa geçen zamanın hesaplanması
*İşletmenin optimum kapasitesinin hesaplanması
ERGONOMİ
*Makine, Ekipman ve Personelin en uygun şekilde konumlandırılarak işletme çalışanının sağlıklı, makine ve ekipmanın sağlam kalmasının planlanması;
YALIN ÜRETİM
*Süreç başına en uygun stok, zaman, finansman ve işçilik miktarının hesaplanması
*Gereksiz süreçlerin tespit edilerek uygulamadan kaldırılması
ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL
*Kapasite, üretim süreci, malzeme tedariği, boşa geçen zamanların hesaplanarak doğru termin sürelerinin hesaplanması
*Proje zaman çizelgesinin hazırlanması
*ış-etüd analizi
BAŞABAŞ ANALİZİ (KÂRA GEÇİŞ NOKTASININ TESPİTİ)
*Firmanın kâra geçiş cirosunun ve üretim adedinin belirlenmesi
*Atıl/eksik kapasitenin tespiti