İŞÇİ ÇALIŞTIRIYORSANIZ

İşçi Çalıştırıyorsanız

İşe yeni başlayacak işçilerinizi işe başlamadan en az 1 gün önce muhasebeye bildirmeyi,

Çalışanlarınızın PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINI imzalamalarını ve gerekli olan belgeleri (ikametgâh, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu ve 2 adet fotoğraf) tamamlatmayı,

Rapor alan işçilerinizin raporlarını rapor alındığı tarihte muhasebeye iletmeyi;

Artık Raporlu işçiye yazılı olarak rapor verilmemektedir. İşçilerinizin hastalık için izin almaları durumunda mutlaka doktora gidip gitmediklerinin araştırılarak muhasebeciye bilgi verilmesi gerektiğini

Mevcut Çalışan işçileriniz ve işe yeni başlayacak işçileriniz için Aile Durum bildirimi formunu doldurtmayı; yıl içinde aile durumu değişikliklerinde de Aile Durum bildirimini güncellemeyi

İş güvenliği uzmanına risk analizi yaptırmanız gerektiğini;

Bir önceki ayın Sigortalı Hizmet Listesini sorulduğunda ibraz edilmek üzere işyerinizde bulundurmanız gerektiğini,

Ücret bordrosunu ve ücret hesap pusulasını çalışanlarınızın imzalaması gerektiğini,

3 ve üzeri çalışanı bulunan yerlerde ücret ve benzeri ödemelerin bankadan yapılacağını,

3 ve üzeri çalışan bulunan yerlerin Zorunlu Bireysel Emeklilik sistemine tabi olduğunu;

İşçilerin işten çıkış tarihini ve işten çıkış nedenini yazılı olarak muhasebeye bildirmeniz gerektiğini;

İstifa eden işçilerden istifa dilekçesi ve ibraname almayı,

Personeli siz işten çıkaracaksanız işten çıkarmadan önce Muhasebeciniz ile görüşmeniz gerektiğini;

UNUTMAYINIZ