ŞİRKETSENİZ

ŞİRKETSENİZ

Şirketinizde kullandığınız her evrakta Ticaret sicil numaranızın da bulunması gerektiğini

Tek ortağı ve tek müdürü olsanız bile şirketinizin ayrı bir tüzel kişiliği olduğunu, bunun şirkete ait olanları kendinizin gibi kullanamayacağınız anlamına geldiğini

Banka hesaplarınızdan,

           şahsi ödeme ve tahsilâtlarınızı yapmamayı,

           başka kişiler için kredi-hatır çeki-pos cihazınız kullanmamayı, Bu tip işlemlerinde firmanızı ve banka hesaplarınızı aracı olarak kullandırmamayı,

Firmanızın resmi banka hesaplarını, Firmanıza ait çekleri, özel şahsi harcamalarınızda kullanmamayı,

Mal ve hizmet alımlarınızda şahsi kredi kartınızı kullanmamanız gerektiği gibi başkalarının da kredi kartlarını kullandırmamayı, Kullandığınız takdirde Kurumlar Vergisi mevzuatına göre diğer şartlarla birlikte Örtülü Sermaye niteliği kazanabileceğini, Örtülü Sermaye nedeniyle firmanız, vergi idaresi karşısında açıklanması zor bir durumda kalabileceğini, Şirket borçları ve çeşitli ödemeleri mutlaka şirket tarafından yapılması gerektiğini,

Firmanız ortaklarının yakın akrabalarına, çalışanlarına, onların ve şirket ortaklarının ortak oldukları başka şirket ve kurumlara ve buna benzer ilişkili kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarında diğer müşterilerinize uygulanan fiyat ve ücreti uygulayarak fatura düzenlemeyi, Sayılan bu ilişkili kişilere emsal bedelin altında ve üzerinde yapılan satışlar firmanızı örtülü kazanç durumuyla karşı karşıya getirip vergi idaresinin firma kayıtlarını inceleme sonucunu doğuracağı gibi bunun neticesinde de cezalı tarhiyat yapılmasına ve vergi denetim elemanları tarafından cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunması durumuyla karşı karşıya kalacağınızı,

UNUTMAYINIZ