UNUTMAYINIZ

UNUTMAYINIZ

İşyerinizde asmak zorunluluğu olmadığı halde Güncel Vergi Levhanızı bulundurmanız, istenildiğinde ibraz etmeniz gerektiğini,

Satış yapılan her gün yazarkasadan günlük z raporu ve ayın son günü ise aylık z raporu almayı,

Pos Cihazınızdan gün sonu raporu almayı,

İşyeri Kira Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun, bankaya yatırmak zorunda olduğunuzu,

Adres değişikliği,

Yaptığınız işte bir değişiklik,

Kira kontratlarında değişiklik,

Kira değişikliği,

şube açılış ve kapanış işlemleri, gibi işlemlerde işlemi gerçekleştirmeden önce Muhasebeciniz ile görüşmeyi

İşletmeniz ile ilgili her türlü mal alımı ve masrafı ancak faturalandırırsanız gider yazabileceğinizi,

Ödeme yaptığınızda tahsilat makbuzu almayı, faturanın ödemeyi ispatlamayacağını,

Sevk ettiğiniz her mal için irsaliye düzenlemeniz gerektiğini, Malı müşteriye kapıda teslim ediyorsanız müşterinin irsaliye düzenlemesi gerektiğini

İşletmenizle ilgili tüm evrakları zamanında ve eksiksiz muhasebeye teslim etmeyi, geciken her evrakın muhasebeciye ödeyeceğiniz ücretten fazla cezası olduğunu;

Diğer Muhasebe evrakları ile birlikte; verilen ve alınan çeklerin listeleri ve banka hesap hareketlerini içeren ekstreleri ve kredi kartları sliplerini, pos gün sonu raporlarını ve bankalardan gelen kredi kartı üye işyeri hesap özetlerini muhasebe ye aylık evraklarla birlikte vermeyi,

Belirli aralıklarla müşterilerinizden ve satıcılarınızla mutabakat yapmayı;

Her yıl sonunda işyerinizdeki emtiaları saymak, tartmak, ölçmek suretiyle tespit etmeyi, oluşturulan envanter listelerini mutlaka imzalı olarak muhasebeye vermeyi,

7.000,0 Tl ve üzeri alış-verişlerinizde ödemeyi nakit yapamayacağınızı; mutlaka çek, senet, banka vb. Ödeme araçlarıyla yapılması gerektiğini; Delil olması nedeniyle mümkünse tutarına bakmadan tüm ödemelerin çek, senet, banka vb. araçlarla yapılması gerektiğini

Vergi Dairesi ve SSK’dan gelip sizlere tebliğ edilen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine tebliğ tarihini yazarak anında muhasebeye iletmeyi;

Vergi idaresinin artık memur eliyle veya posta aracılığı ile tebligat yapmak yerine e tebligat aracılığıyla tebliğ yapabileceğini, Vergi dairesinden gelen e-posta ve telefon mesajlarını mutlaka muhasebecinize bildirmeyi.

İşinizle ilgili özel durumlar hakkında mesleki odanızla sürekli irtibat halinde bulunmanız gerektiğini;

Vergi Barışı kanunu kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin, bir takvim yılında her bir vergi türü için taksitlerini   iki’ den fazla ödememeleri, eksik ödemeleri taksit bitiminde tüm borcu ödememeleri halinde yapılandırmalarının bozulacağını;

UNUTMAYINIZ