Unutmayınız

GENEL OLARAK

İşyerinizde asmak zorunluluğu olmadığı halde Güncel Vergi Levhanızı bulundurmanız, istenildiğinde ibraz etmeniz gerektiğini,

Satış yapılan her gün yazarkasadan günlük z raporu ve ayın son günü ise aylık z raporu almayı,

Pos Cihazınızdan gün sonu raporu almayı,

İşyeri Kira Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun, bankaya yatırmak zorunda olduğunuzu,

Adres değişikliği,

Yaptığınız işte bir değişiklik,

Kira kontratlarında değişiklik,

Kira değişikliği,

şube açılış ve kapanış işlemleri, gibi işlemlerde işlemi gerçekleştirmeden önce Muhasebeciniz ile görüşmeyi

İşletmeniz ile ilgili her türlü mal alımı ve masrafı ancak faturalandırırsanız gider yazabileceğinizi,

Ödeme yaptığınızda tahsilat makbuzu almayı, faturanın ödemeyi ispatlamayacağını,

Sevk ettiğiniz her mal için irsaliye düzenlemeniz gerektiğini, Malı müşteriye kapıda teslim ediyorsanız müşterinin irsaliye düzenlemesi gerektiğini

İşletmenizle ilgili tüm evrakları zamanında ve eksiksiz muhasebeye teslim etmeyi, geciken her evrakın muhasebeciye ödeyeceğiniz ücretten fazla cezası olduğunu;

Diğer Muhasebe evrakları ile birlikte; verilen ve alınan çeklerin listeleri ve banka hesap hareketlerini içeren ekstreleri ve kredi kartları sliplerini, pos gün sonu raporlarını ve bankalardan gelen kredi kartı üye işyeri hesap özetlerini muhasebe ye aylık evraklarla birlikte vermeyi,

Belirli aralıklarla müşterilerinizden ve satıcılarınızla mutabakat yapmayı;

Her yıl sonunda işyerinizdeki emtiaları saymak, tartmak, ölçmek suretiyle tespit etmeyi, oluşturulan envanter listelerini mutlaka imzalı olarak muhasebeye vermeyi,

7.000,0 Tl ve üzeri alış-verişlerinizde ödemeyi nakit yapamayacağınızı; mutlaka çek, senet, banka vb. Ödeme araçlarıyla yapılması gerektiğini; Delil olması nedeniyle mümkünse tutarına bakmadan tüm ödemelerin çek, senet, banka vb. araçlarla yapılması gerektiğini

Vergi Dairesi ve SSK’dan gelip sizlere tebliğ edilen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine tebliğ tarihini yazarak anında muhasebeye iletmeyi;

Vergi idaresinin artık memur eliyle veya posta aracılığı ile tebligat yapmak yerine e tebligat aracılığıyla tebliğ yapabileceğini, Vergi dairesinden gelen e-posta ve telefon mesajlarını mutlaka muhasebecinize bildirmeyi.

İşinizle ilgili özel durumlar hakkında mesleki odanızla sürekli irtibat halinde bulunmanız gerektiğini;

Vergi Barışı kanunu kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin, bir takvim yılında her bir vergi türü için taksitlerini   iki’ den fazla ödememeleri, eksik ödemeleri taksit bitiminde tüm borcu ödememeleri halinde yapılandırmalarının bozulacağını;

İŞÇİ ÇALIŞTIRIYORSANIZ

İşe yeni başlayacak işçilerinizi işe başlamadan en az 1 gün önce muhasebeye bildirmeyi,

Çalışanlarınızın PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINI imzalamalarını ve gerekli olan belgeleri (ikametgâh, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu ve 2 adet fotoğraf) tamamlatmayı,

Rapor alan işçilerinizin raporlarını rapor alındığı tarihte muhasebeye iletmeyi;

Artık Raporlu işçiye yazılı olarak rapor verilmemektedir. İşçilerinizin hastalık için izin almaları durumunda mutlaka doktora gidip gitmediklerinin araştırılarak muhasebeciye bilgi verilmesi gerektiğini

Mevcut Çalışan işçileriniz ve işe yeni başlayacak işçileriniz için Aile Durum bildirimi formunu doldurtmayı; yıl içinde aile durumu değişikliklerinde de Aile Durum bildirimini güncellemeyi

İş güvenliği uzmanına risk analizi yaptırmanız gerektiğini;

Bir önceki ayın Sigortalı Hizmet Listesini sorulduğunda ibraz edilmek üzere işyerinizde bulundurmanız gerektiğini,

Ücret bordrosunu ve ücret hesap pusulasını çalışanlarınızın imzalaması gerektiğini,

3 ve üzeri çalışanı bulunan yerlerde ücret ve benzeri ödemelerin bankadan yapılacağını,

3 ve üzeri çalışan bulunan yerlerin Zorunlu Bireysel Emeklilik sistemine tabi olduğunu;

İşçilerin işten çıkış tarihini ve işten çıkış nedenini yazılı olarak muhasebeye bildirmeniz gerektiğini;

İstifa eden işçilerden istifa dilekçesi ve ibraname almayı,

Personeli siz işten çıkaracaksanız işten çıkarmadan önce Muhasebeciniz ile görüşmeniz gerektiğini,

ŞİRKETSENİZ

 Şirketinizde kullandığınız her evrakta Ticaret sicil numaranızın da bulunması gerektiğini

Tek ortağı ve tek müdürü olsanız bile şirketinizin ayrı bir tüzel kişiliği olduğunu, bunun şirkete ait olanları kendinizin gibi kullanamayacağınız anlamına geldiğini

Banka hesaplarınızdan,

şahsi ödeme ve tahsilâtlarınızı yapmamayı,

başka kişiler için kredi-hatıçeki-pos cihazınız kullanmamayı, Bu tip işlemlerinde firmanızı ve banka hesaplarınızı aracı olarak kullandırmamayı,

Firmanızın resmi banka hesaplarını, Firmanıza ait çekleri, özel şahsi harcamalarınızda kullanmamayı,

Mal ve hizmet alımlarınızda şahsi kredi kartınızı kullanmamanız gerektiği gibi başkalarının da kredi kartlarını kullandırmamayı, Kullandığınız takdirde Kurumlar Vergisi mevzuatına göre diğer şartlarla birlikte Örtülü Sermaye niteliği kazanabileceğini, Örtülü Sermaye nedeniyle firmanız, vergi idaresi karşısında açıklanması zor bir durumda kalabileceğini, Şirket borçları ve çeşitli ödemeleri mutlaka şirket tarafından yapılması gerektiğini,

Firmanız ortaklarının yakın akrabalarına, çalışanlarına, onların ve şirket ortaklarının ortak oldukları başka şirket ve kurumlara ve buna benzer ilişkili kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarında diğer müşterilerinize uygulanan fiyat ve ücreti uygulayarak fatura düzenlemeyi, Sayılan bu ilişkili kişilere emsal bedelin altında ve üzerinde yapılan satışlar firmanızı örtülü kazanç durumuyla karşı karşıya getirip vergi idaresinin firma kayıtlarını inceleme sonucunu doğuracağı gibi bunun neticesinde de cezalı tarhiyat yapılmasına ve vergi denetim elemanları tarafından cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunması durumuyla karşı karşıya kalacağınızı,

UNUTMAYINIZ